Բոլոր այն հաշվիչները, որոնք մենք ստուգեցինք,աշխատում էին կրկնակի տարիֆի ռեժիմում.. դուք էլ անպայման ստուգեք ձերը


Լուսանկարում Դուք տեսնում եք սովորական հոսանքի հաշվիչ:Նայեք կանաչ առանձնացված վանդակին:Այդ թվերը նշանակում են,որ այս հաշվիչում 1Կվտ/ժ էներգիան ցույց է տալիս ամեն 3200 իմպուլսից հետո,որը արտահայտում է լուսադիոդը,իսկ այդ իմպուլսները հաշվարկում է մեխանիկական հաշվիչը:Այսինքն ամեն 3200 իմպուլսի դեպքում մենք օգտագործել ենք 1Կվտ/ժ էներգիա:


Բայս այս հաշվիչը կարելի է դնել ոչ թե 3200,այլ 1600 իմպուլսի համարէայսինքն 2 անգամ ավելի արագ:

Որպեսզի ստուգեք հաշվիչը պետք չէ նստել նրա կողքին:Հաշվիչի առաջին սեգմենտը ցույց է տալիս ոչ թե կիլովատները,այլ նրանց հայուրերորդական մասերը:Այդ սեգմենտը բաժանված է 100 մասի: Յուրաքանչյուր 1/100 Կվտ նշվում են ազդանշանով:Անիվը այդ ժամանակ շարժվում է մեկ բաժանումով:Այսինքն մեր հաշվիչը պետք է յուրաքանչյուր 32 իմպուլսից հետո ազդանշան տա:

Եթե հաշվիչը նորմալ չէ,ապա այն ազդանշան է տալիս 16 իմպուլսից հետո:Այսինքն մեր գերխնդիրն է ստուգել արդյոք իմպուլսների քանակությունը համապատասխանում է հաշվիչների վրա գրվածի հետ:

In the picture you see a normal current meter. Look at the green box. These numbers mean that in this meter 1 kWh shows the energy after every 3200 pulses expressed by the light emitting diode, and these pulses are calculated by a mechanical meter, ie every 3200 pulses. in this case we used 1 kW / h of energy.

But this meter can be set not to 3200, but to 1600 pulses, which is twice as fast.

You do not need to sit next to it to check the meter. The first segment of the meter shows not the kilowatts, but their decimal parts. This segment is divided into 100 parts. Every 1/100 kW is indicated by a signal. The wheel then moves in one division. That is, our meter must give a signal after every 32 pulses.

If the meter is not normal, it gives a signal after 16 pulses. That is, our main task is to check whether the number of pulses corresponds to what is written on the meters.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *