Աղոթք Զավակների համար ? Այն անգնահատելի է !


Բարերա՛ր Տեր, Քո սիրով նայիր Քեզ երկրպագողներիս եւ Սուրբ Անունդ փառաբանողներիս: Ամենազո՛ր Տեր, խաղաղեցրու մեզ բոլոր սատանայական խռովություններից եւ աշխարհից եկող ալիքներից: Քո խաղաղության հրեշտակն ուղարկիր մեզ, որպեսզի մեր կողքին լինի եւ մեզ անխռով պահի օր ու գիշեր, արթուն լինենք թե հանգստի մեջ, ճանապարհ գնալուց թե աշխատելիս, մեր կյանքի բոլոր օրերում: Որպեսզի այս կյանքում Քեզ բարեպաշտությամբ եւ արժանավոր կերպով ծառայելով, ո՜վ Տեր Աստված մեր, հասնենք Քո երկնավոր հավիտենական Արքայության, որ սկզբից ի վեր պատրաստեցիր քո սուրբերի համար. եւ նրանց հետ միասին գոհությամբ փառավորենք Քեզ՝ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի. այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից: Ամեն:: Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն քո.


Եկեսցէ արքայութիւն քո.
եղիցին կամք քո.
որպէս յերկինս` եւ յերկրի.
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր.
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս եւ մեք թողումք
մերոց պարտապանաց.
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն,
այլ փրկեա զմեզ ի չարէն:
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս.
Ամեն

Dear Lord, look to Your worshipers and those who glorify the Holy Name with Your love. Almighty Lord, save us from all the devilish uprisings and waves from the world! Send the angel of your peace to be with us and to keep us day and night unhindered, whether we are awake or at rest, on the road, or at work, all the days of our lives. To serve You godly and worthily in this life, O Lord our God, let us attain to Your eternal Kingdom in heaven, which you have prepared for your saints from the beginning; and together with them we glorify Thee, Father, Son, and Holy Ghost; now and always and forever and ever. Amen :: Our Father who is in Heaven,
let thy name be holy;
 

Let your kingdom come.
let there be thy will;
as in heaven, and on earth;
Bread of ours
give us today.


And let us be proud of us,
as we leave
our debtors.
And don’t lead us into temptation,
but deliver us from evil.
For thine is the kingdom
and power and glory
forever.
Amen

(Visited 1 times, 1 visits today)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *